Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk

Close Icon

Wat is/doet N.O.N.   arrow

Het Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk (N.O.N.) is een no nonsense vereniging voor en door ondernemers die gevestigd zijn rondom het Noorderplantsoen. Het N.O.N. (en-o-en) wil de samenwerking tussen ondernemers in de buurt bevorderen en een verbindende en betrokken sfeer creeren voor ondernemers die dicht bij elkaar zitten. Ook ondernemers die iets buiten het gebied gevestigd zijn, kunnen lid worden.

Netwerkbijeenkomsten
Naast de Algemene Leden Vergadering organiseert de vereniging 4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten in de buurt. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten komen verschillende zaken aan bod. Zo worden er presentaties gehouden, inspirerende reisverslagen gedeeld of een toneelstuk opgevoerd. Daarna is het borreltijd en kunnen ondernemers zich aan elkaar voorstellen, ervaringen uitwisselen en praten over wat hen bezighoudt. De bijeenkomsten vinden plaats in de buurt, bijvoorbeeld in café de Bres, muziekcentrum de Oranjerie, buurtcentrum Prinsessenweg of tijdens een uitje.

Belangenvertegenwoordiging
Het N.O.N. vindt het belangrijk om de belangen van ondernemers in kaart te brengen. Ondernemers en zakelijke professionals kunnen problemen die ze in de buurt ondervinden aankaarten en samen met het bestuur bekijken welke mogelijkheden er zijn om die zaken aan te pakken. Een recent onderwerp was het parkeerbeleid in de buurt. Wat gezamenlijke belangen betreft is het N.O.N. ambitieus. Samen met de ondernemers bespreekt zij graag plannen en projecten (langetermijnontwikkeling) die positief zijn voor de buurteconomie.

Special projects
Als derde actiepunt organiseert het N.O.N. zogenoemde special projects. Noorderburen (de jaarlijkse ondernemersmarkt) valt onder zo’n special project en was bij de start in 2013 al een doorslaand succes. Tevens worden er speciale uitstapjes georganiseerd, zoals een bootreisje op de boot van een van de leden. Ook kun je bij een special project denken aan een kerstverrassing voor de leden. De special projects zijn dus continu in ontwikkeling en kunnen steeds frequenter en groter worden.

Creeren en verbinden
Al met al is het N.O.N. een ambitieuze, creërende vereniging die ondernemers met elkaar wil verbinden. Ondernemers die lid worden van het N.O.N. verbeteren hun zichtbaarheid in de wijk en verplaatsen zich naar de economische kern van de buurt.

Kijk voor alle komende activiteiten in de agenda.