Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk

Close Icon

Ontstaan N.O.N.   arrow

De omgeving nabij het Noorderplantsoen is al lange tijd een bron van activiteit met ruim 500 ondernemers die er gehuisvest zijn. In 1994, toen het Noorderplantsoen werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, werd de verkeersstroom minder en zijn er winkels dichtgegaan. Sindsdien lijkt de behoefte aan netwerken in de buurt onverminderd groot.

Van wens naar plan
Peter Boer, een van de initiatiefnemers voor het opzetten van de ondernemersvereniging, merkte die behoefte op (2011). Totnogtoe was er geen sprake van enige samenhang of officiële verbanden tussen ondernemers in de omgeving van het Noorderplantsoen. Peter kwam Friederike Korte tegen op straat en sprak haar aan. Of Friederike wilde helpen bij het opzetten van een ondernemersvereniging en daarbij haar connecties en netwerkervaringen wilde inzetten. De eerste stap voor het oprichten van het Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk (N.O.N.) was gezet.

De peiling
Voorafgaand aan de oprichting hebben initiatiefnemers Peter Boer, Friederieke Korte en Anneke Visser een ondernemersborrel georganiseerd, waar het idee werd geopperd. Tijdens deze bijeenkomst werd de behoefte aan een ondernemersvereniging gepeild onder de aanwezige ondernemers. Meer dan 65 ondernemers en zelfstandige professionals bezochten de avond en vulden de enquête in. Na de introductie en de peiling begon de borrel, waar de enthousiaste aanwezigen gemotiveerd begonnen met netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Positieve uitkomst
Na de bijeenkomst bleek uit de ingevulde enquetes dat een grote meerderheid erg enthousiast was over het initiatief, behoorlijk tevreden waren over de inhoud van het programma en zeker een volgende ondernemersborrel zou willen bezoeken. Daarnaast was 65% van de geënquêteerden voor een gestructureerde ondernemersvereniging met verantwoordelijkheid, leiding en een zakelijk belang. Dit in plaats van een los ondernemersnetwerk. De feitelijke oprichting van het N.O.N. vond plaats op 15 mei 2012.

Bestuur bij oprichting
Bij de oprichting bestond het bestuur uit Court Hengeveld, Friederike Korte en Anneke Visser. Peter Boer en Pol van Rijn hebben meegewerkt aan de oprichting, maar zijn nooit effectief toegetreden tot het bestuur. Vanaf de zomer van 2013 is Josefien Harmsen toegetreden. Court Hengeveld en Josefien Harmsen hebben eind 2013 op eigen wens hun bestuurstaken neergelegd. In 2014 bestaat het bestuur uit twee leden: Friederike Korte en Anneke Visser. Begin 2015 is er gerouleerd. Anneke Visser heeft het voorzitterschap overgenomen. Carlo Ensing is als penningmeester toegetreden.

Doorzettingsvermogen en vertrouwen
Hoewel er veel komt kijken bij het oprichten van een ondernemersvereniging is het, dankzij het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers en mensen die hebben meegewerkt, goed gelukt! Bij de oprichting is het N.O.N. financieel geholpen door de Groningen City Club, de Kamer van Koophandel en de Gemeente Groningen. Noorderburen 2013 werd de eerste grote activiteit (special project), met dank aan het Fonds Ondernemend Groningen. De ondernemersmarkt was een groot succes!

oprichting N.O.N.