Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk

Close Icon

Vacature  arrow

Secretaris N.O.N.

Heden is de functie van secretaris vacant. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur van het N.O.N. en schrijft verslagen, bereidt de ALV voor en maakt de agenda. Overige taken en functie eisen worden hieronder beschreven.

Taken/activiteiten
• Is verantwoordelijk voor coördineren van de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het vastleggen van afspraken die gemaakt zijn in een besluitenlijst.
• Is verantwoordelijk voor het coördineren van het opstellen en verzenden van de agenda en de daarbij benodigde stukken ten behoeve van de bestuursvergadering.
• Is verantwoordelijk voor het bijhouden van stichtingscorrespondentie
• Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie (lijst, niet financieel)
• Is verantwoordelijk voor de tijdige verspreiding van agenda’s
• Is verantwoordelijk voor de verspreiding van foldermateriaal en nieuwsbrieven naar de donateurs

Kennis
• heeft ervaring met administratieve processen

Vaardigheden
• Is in staat te bepalen wat belangrijke informatie is
• Werkt ordelijk en systematisch
• Kan omgaan met de computer (Word, Excel, Outlook)
• Beheerst de Nederlandse taal goed
• Werkt graag samen ( met voorzitter en penningmeester )

Overig
• Is lid N.O.N.

Interesse
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur je sollicitatiebrief, met je cv, per e-mail naar ondernemers@noorderplantsoen.nl