Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk

Close Icon

Netwerken   arrow

Netwerkbijeenkomsten
Het N.O.N. organiseert vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst in de buurt. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten komen verschillende zaken aan bod. Zo worden er presentaties gehouden, inspirerende reisverslagen gedeeld of toneelstukjes opgevoerd. Daarna is het borreltijd en kunnen ondernemers zich aan elkaar voorstellen, ervaringen uitwisselen en praten over wat hen bezighoudt. De bijeenkomsten vinden plaats in de buurt, bijvoorbeeld in café de Bres, muziekcentrum de Oranjerie, buurtcentrum Prinsessenweg of tijdens een uitje. Bekijk de agenda voor de volgende netwerkbijeenkomst en sluit je aan om meer ondernemers te leren kennen in je wijk!

De meerwaarde van de netwerkavonden
Wil je te weten komen wie wat onderneemt en in welke branche? Door te netwerken in de buurt kun je elkaar als ondernemer leren kennen en wordt de onderlinge zichtbaarheid verbeterd. Daarnaast is het natuurlijk ook denkbaar dat je gebruikmaakt van het netwerk van anderen. Wij vinden het een goede zaak dat ondernemers in dezelfde buurt elkaar steunen en versterken. Gevestigde en beginnende ondernemers kunnen veel van elkaar leren, elkaar klussen en werk gunnen en zo dus meer werk genereren in de buurt!

Doelen netwerkbijeenkomsten

  • Netwerken;
  • Kans om je onderneming te presenteren;
  • Interactie en leren van anderen d.m.v. lezingen/workshops e.d.;
  • Informatie over N.O.N. vergaren;
  • Kennismaken met N.O.N. en de (andere) leden;
  • ‘Samen sterk zijn’ bevorderen.

Invulling van een netwerkavond
De netwerkavonden worden meestal op dinsdagavond gehouden.

  • Inloop 19.30 – 20.00u. Aan het begin van een netwerkavond wordt een welkomstwoord gehouden en vertelt de spreker hoe het programma eruit ziet en wie de presentatie gaat houden.
  • Van 20.00 tot 20.45u is er een officieel gedeelte waarbij een ondernemer een interactieve presentatie geeft aan de deelnemers.
  • Vanaf 20.45 tot uiterlijk 22.30u is er gelegenheid om kennis te maken met elkaar en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Verder kan de avond kort ingevuld worden met informatie vanuit het bestuur of de leden. De penningmeester en/of secretaris van het N.O.N. zorgen voor de aanwezigheidslijst en betaling. Het bestuur zorgt tevens voor een presentje voor degene die de presentatie verzorgt.

Leden en niet-leden
Voor leden van het N.O.N. zijn de netwerkbijeenkomsten gratis. Voor niet-leden kost het bijwonen van een netwerkbijeenkomst 5 euro. Dit geldt ook voor introducés.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
De netwerkbijeenkomsten zijn in principe voor ondernemers uit postcodegebied 9717, met uitloop van ondernemers rondom het Noorderplantsoen. Er zijn uitzonderingen mogelijk bij grote interesse of wanneer iemand van de Gemeente wil komen kijken.

Na een netwerkbijeenkomst
Om de herinneringen levendig te houden en het gevoel van betrokkenheid te bevorderen komt er na iedere bijeenkomst een verslagje op de website van het N.O.N. te staan, met foto van de bijeenkomst. Dit verslag is tevens PR voor de ondernemer die een presentatie heeft gegeven.

Hiervoor zoekt het N.O.N. een vrijwilliger!

Heb je ideeën voor een volgende netwerkbijeenkomst of zie je graag een andere invulling van de netwerkavonden? Schrijf een berichtje op het contactformulier.