Noorderplantsoen Ondernemers Netwerk

Close Icon

Belangen   arrow

Wij vinden het belangrijk om de wensen en belangen van ondernemers in kaart te brengen. Ondernemers en zakelijke professionals kunnen problemen die ze in de buurt ondervinden aankaarten bij het N.O.N. Samen met het bestuur kan worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om die zaken aan te pakken. Een recent onderwerp was het parkeerbeleid in de buurt. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het vergroten van de veiligheid in de buurt of het verbeteren van de fysieke zichtbaarheid van bedrijven. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen de economie in de buurt versterken en daar de vruchten van plukken!

Ambities
Wat gezamenlijke belangen betreft is het N.O.N. ambitieus. Samen met de ondernemers bespreekt zij graag plannen en projecten (langetermijnontwikkeling) die positief zijn voor de buurteconomie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheer van oude panden om daar vervolgens een gezamenlijke invulling aan te geven.

Graag horen we jouw visie op problemen, uitdagingen en/of kansen in de buurt.